תקנון האתר

תקנון

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "Worx" הפועל תחת הכתובת www.worx-cv.co.il (להלן: "האתר" או "המערכת" או "Worx"). האתר מציע מערכת מקוונת חכמה לכתיבה, עיצוב, עריכה, שדרוג ותרגום קורות חיים המאפשר למשתמשים ליצור את קורות החיים שלהם, להוריד, לשתף ולשמור אותם על מנת להגיש באמצעותם מועמדות למשרות ותפקידים שונים וכן הכנה לראיונות ועזרה במציאת עבודה.
 •  Worx מופעל ומנוהל באמצעות חברת וורקס טכנולוגיות ה.ר בע"מ (להלן: "בעלת האתר" או "החברה").
 • 'המשתמש/ המשתמשים'- משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע.  
 • 'תוכן ו/או מידע'- תכנים מכל סוג שהוא, אשר ניתן להעלות ו/או לצרף ו/או לכלול באתר בכל דרך שהיא, לרבות קבצים מסוגים שונים,  מסמכי המשתמשים, קבצי קורות החיים, תמונות, תגובות, קישורים ולינקים, הודעות, טקסטים, מאמרים וכיוצא בזה.

 

הסכמה לתנאי השימוש

 • להלן יוצג תקנון האתר, אשר מאגד בתוכו את תנאי השימוש באתר והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות באתר שימוש כלשהו. כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן.
 • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 • תנאי השימוש באתר חלים על כלל המשתמשים באתר, גם אם אינם רוכשים שירותים מהאתר, למעט הוראות בתנאים אלה החלים רק על משתמשים הרוכשים שירותים המוצעים באתר. 
 • מסמך זה הוא חוזה מחייב בין המשתמש לחברת וורקס טכנולוגיות ה.ר בע"מ, והוא קובע את התנאים המשפטיים בנוגע לשימוש באתר.האתר מייחס חשיבות רבה לתקנון זה, המהווה הסכם בין האתר לבין המשתמשים, ומצפה מכל המשתמשים בו לנהוג בהתאם להוראותיו. בכל מקרה של הפרת התקנון, שומר האתר על זכותו לנקוט בצעדים משפטיים או אחרים כנגד המפר ו/או מי מטעמו.
 • על כן, בטרם השימוש באתר, הנכם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. ככל ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם מתבקשים שלא לעשות כל שימוש באתר או בשירותים המוצעים בו. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם.
 • הנך מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות על מנת שתהיה כשיר להתשמש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי האתר. ככל שהנך מתחת לגיל 18 וברצונך ליצור קשר עמנו, אנא פנה אלינו במייל info@itworx.co.il
 • האמור בתקנון זה מנוסח בלשון זכר, מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

 

שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות

 • חברת וורקס שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
 • במידה והחברה תערוך שינויים בתנאי השימוש ו/או במדיניות הפרטיות, הינה רשאית להודיע על כך למשתמשים על ידי משלוח הודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני באמצעותה  פנה המשתמש  לחברה ו/או על ידי פרסום הודעה בדבר השינוי האמור באתר.
 • החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן,  מעת לעת, בתנאי השימוש. במהלך תקופת ההודעה ועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה תינתן לך האפשרות להודיע על אי הסכמתך לה ובהתאם תפוג הרשות שניתנה לך להשתמש באתר.
 • ליצירת קשר info@itworx.co.il או בטופס 'צור קשר' בעמוד הבית  

 

פעילות האתר

 • האתר מציע מערכת מקוונת שמטרתה לתת אפשרות למשתמשים תוכן חכם מותאם אישית למגוון תפקידים. האתר מאפשר למשתמשים לערוך ולעצב קורות חיים בעצמם או לשפרם על ידי אנשי מקצוע ו/או לקשר את המשתמשים עם מעסיקים פוטנציאלים. המערכת מאפשרת עריכת המידע בין היתר באמצעות סרטונים, טקסטים, לינקים, תמונות ועוד (להלן: "המידע" ו/או "המסמכים").
 • השירות- שירות כתיבה, עיצוב, עריכה, שדרוג ותרגום קורות חיים המאפשר למועמדים שונים ליצור את קורות החיים שלהם, להוריד, לשתף ולשמור אותם על מנת להגיש באמצעותם מועמדות למשרות ותפקידים שונים. 
 • בעל האתר שומר לעצמו את הזכות להרחיב את סל השירותים ולהציע אותם באתר.
 • המשתמש יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן. 
 • רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה ועריכה חוזרת בפרופיל המשתמש. השימוש באתר ע"י שם המשתמש והסיסמה הינו אישי ואינו ניתן להעברה על ידי המשתמש לשום גורם אחר, אישי ו/או מסחרי בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת.  

 

העיצובים והשירותים שלנו

 • שירותים בתשלום- בכדי לקבל גישה לחלק מהכלים או השירותים באתר כגון שימוש, הורדה, עריכה, שיתוף מחוץ לאתר ושימוש בתוצרי השירות שבאתר יש צורך בתשלום שמפורסם באתר.
 • שירותים בחינם- יהיו מספר תבניות חינמיות, שהמשתמש יוכל לערוך בהם ללא כל תשלום את קובץ קורות החיים שלו. אין הדבר אומר בהכרח שאפשר להוריד בחינם ולכל צורך ובכל וריאציה את המסמך. המערכת תיידע את המשתמש מה בתשלום ומה בחינם מהעיצובים הקיימים באתר.
 • על גבי העיצובים הניתנים להורדה בחינם, יופיע לוגו החברה הכולל קישור לאתר האינטרנט של המערכת. יש איסור מוחלט להשתמש בהם באופן מסחרי ו/או לערוך את הקובץ כך שסימן הלוגו לא ייראה על גבי הקובץ. רק בעת רכישת העיצוב, המערכת תנפיק קובץ מתאים ללא לוגו החברה.
 • השירותים יוזמנו על גבי המערכת באתר, לאחר מילוי פרטים מלאים ומדויקים, המערכת תאשר את העסקה מול חברת האשראי ולאחריה תינתן הגישה המתאימה או יתואם מועד למתן השירותים המקצועיים.
 • מובהר בזאת כי הבעלות בקניין הרוחני בעיצובים הינה של החברה ולרבות תכנים של קורות החיים  שיופקו על ידי המשתמש. החברה רשאית לעשות שימוש בתכנים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. 

 

פעולות המותרות, שימוש לרעה באתר ומגבלות המערכת

 • הגישה למידע ייעשה רק על ידי המשתמש. יודגש כי השימוש במערכת אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה או ידי ממשק החברה.
 • האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
 • החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת. (ד) שימוש לרעה במערכת ו/או פעילות חשודה.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רשיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
 • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים.
 • המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יעשה שימוש לרעה באתר לרבות פעילות באתר שאינה חוקית לרבות הפרת זכויות ו/או קניין רוחני של צדדים שלישיים כגון הפרת זכויות יוצרים, משלוח ספאם שלא לפי הדין, כל תוכן שאסור להפצה לפי הדין הישראלי, עבירות מחשב למיניהן- וירוסים, תוכנות זדוניות, סוסים טרויאנים ועוד. תוכן אשר עלול לפגוע ברגשות הציבור ו/או ציבור מסוים ו/או לעודד, לשדל, להמריץ ולפעול בניגוד לחוק  המעודד ביצוע עבירה פלילית, מהווה לשון הרע, תוכן פוגעני, פוגע בפרטיותו של אדם או במוניטין ו/או להטיל אחריות על האתר וכדומה. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עוינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך. לחברה יש שיקול דעת, בהתאם למדיניותה, לקבוע מעת לעת מה יהווה שימוש לרעה.
 • המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסויימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
 • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירות לרבות שירות התרגום או עריכת קורות החיים. אין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות הבלעדית מוטלת על המשתמש והוא מודע לכל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף.

 

תוכן האתר

 • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים או המשתמשים.
 • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע המופיע האתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. הן לאחר מתן השירות באתר על המשתמש לבחון את טיב ואיכות השירות הניתן. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.  
 • ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
 • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו,  ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
 • החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בתכנים שיועלו על ידי המשתמש במערכת, ולרבות העברתם לצדדים שלישיים כדוגמת מעסיקים פוטנציאליים.

 

קבלת הודעות, דיוורים וכיו"ב (דיוור ישיר, SMS, וכדומה)

 • הנך מסכים ומאשר כי האתר וחברת וורקס טכנולוגיות ה.ר בע"מ מקבלים בזאת את רשותך לעשות שימוש בנתונים שמסרת, ובמידע שנאסף לגביך במהלך השימוש באתר, לצרכי פרסום, שיווק, הצעה למכירה או לקניית דבר מה, דיוורים ישירים הודעות דוא"ל, הודעות טלפוניות, או הודעות SMS או וואטסאפ וכל דרך אחרת. הנך מאשר באישור תנאי השימוש הללו כי האתר ווורקס טכנולוגיות ה.ר בע"מ יכולים לשלוח לך כל הודעה כגון הודעות הקשורות ברכישת המוצר, ולרבות כל "הודעה בכתב" לפי כל דין, לתיבת הדואר האלקטרוני שלך או למספר הטלפון אליו קיבלת את הסיסמה לשימוש באתר. באפשרותך לבקש להיות מוסר מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני במענה לכל הודעה שתקבל מהאתר או מחברת וורקס טכנולוגיות ה.ר בע"מ.

 

תנאי השימוש

 • השימוש באתר נועד אך ורק לשם יצירת קורות חיים במערכת WORX כפי שפורטו לעיל. אין להשתמש באתר לכל מטרה אחרת ללא קבלת הסכמתנו בכתב, במפורש ומראש.
 • מקומם של תכני האתר הם באתר בלבד. אין לפרסם פרטים ותכנים מתוך האתר בכל אתר ומדיה אחרת בכל צורה שהיא. בנוסף, אלה הפעולות שנאסר עליך לעשות:
 • אין להעתיק את תכני האתר, להטמיע אותם (embed) באתרים אחרים, להציג אותם באמצעות פעולת מסגור (framing), ליצור אתרי מראה (mirroring) למכור, להעניק רישיון שימוש, להשכיר, להשאיל או להפיץ את תכני האתר בכל דרך שהיא.
 • אין לשנות, ליצור יצירות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת או לעשות כל פעולה במטרה לחשוף את קבצי המקור של תוכנת האתר.
 • אין לקשר לתוכן באתר המציג אותו במנותק מדף האינטרנט שבו התוכן נמצא. בקישור לדפי אינטרנט של האתר, אין להסתיר, לחסום, לשבש או למחוק כל מידע מדפי האינטרנט של האתר, כפי שהם במקורם.
 • אין לגשת לאתר או לתכנים הכלולים בו במטרה לפתח או ליצור שירות דומה או מתחרה באתר, לרבות באמצעות איסוף פרטים ומידע מתוך האתר.
 • אין להשתמש באתר למטרות בחינה, סריקה, איסוף אוטומטי של מידע (scraping), פעולות פצחנות (hacking), פריצת מערכות האבטחה של האתר וכל מערכת מחשב ותקשורת המשרתת אותו, הפרעה לפעולת האתר, עקיפת מנגנוני הגנה של האתר, ביצוע מניפולציות בפעילות האתר, גישה שיטתית למחשבי האתר באמצעות כלי תוכנה אוטומטיים וגישה לתכונה או לפונקציונאליות של האתר שאינן מיועדות להיות נגישות או אינן מתועדות.
 • אין להשתמש באתר לכל פעילות המהווה או מעודדת ביצוע מעשים המהווים עבירה פלילית, או עוולה אזרחית, או מפרים בכל דרך אחרת את החוק הרלוונטי, לרבות חוקים הנוגעים להטעיה, הונאה, זיוף, הגנת פרטיות, גניבת זהות, חדירה לחומר מחשב, הפצת וירוסים ותוכנות עוינות אחרות, זכות הפרסום, לשון הרע, הטרדה ופרסומי תועבה. אין לקשר לאתר מאתרים בלתי חוקיים, לרבות אתרי הימורים, פורנוגרפיה ואתרי שנאה.

 

הרשמה לאתר

 • השימוש באתר זמין לכלל המשתמשים, כאשר חלקים מן האתרים נגישים רק למי שהינו משתמש רשום לאתר. במהלך תהליך ההרשמה נבקש ממך להזין פרטים ולהסכים לתנאים נוספים הקשורים להרשמתך. מסירת הפרטים והשימוש בהם כפופים למדיניות הפרטיות של האתר הזמינה לעיון כאן.
 • אנו רשאים לבטל את הרשמתך לאתר או לא לאפשר לך להירשם מלכתחילה, אם לפי שיקול דעתנו ביקשת להירשם כדי לבצע פעולה בלתי חוקית (לדוגמה, בדרך של התחזות לאחר), או כדי לפגוע באחרים, או אם פעילותך מפרה צו בית משפט, או מפרה תנאים אלה, או אם קיימת לדעתנו סיבה מוצדקת אחרת לכך, מבלי שנצטרך לנמק את החלטתנו.
 • במהלך רישומך לאתר או בכל שלב אחר, אם לדעתנו יהיה צורך בכך, נוכל לאמת את פרטיך, לבקש ממך מסמכים כדוגמת צילום תעודת זהות או תעודה מזהה אחרת ולבצע בדיקה בעצמנו או בעזרת שירותים של צד שלישי. החלטתנו אם לאשר את הרשמתך עשויה להיות תלויה בתהליך זה.
 • אנו נפרסם באתר תכנים הקשורים בתחומי הפעילות שלנו. התכנים הללו נכתבים בחלקם על ידי מערכת האתר ובחלקם על ידי כותבים אחרים ומוצעים להעשרת הידע בלבד. הם אינם חוות דעת מקצועית או ייעוץ משפטי ואין להתייחס אליהם ככאלה. יש להיוועץ בבעל המקצוע המתאים, קודם לביצוע כל פעולה המצריכה ייעוץ כזה.
 • ככלל, האתר נגיש מכל מקום בעולם ומכל מחשב המחובר לאינטרנט ונעשה כל מאמץ סביר כדי שהאתר יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת, אנו עשויים לחסום, בעצמנו או באמצעות צד שלישי מטעמנו, את הגישה לאתר מאזורים גיאוגרפיים מסוימים, ממחשבים המשתמשים בכתובות אינטרנט (IP address) מסוימות, או ממקורות אחרים, לשם הגנה על האתר ומניעת הפגיעה באתר ובמשתמשיו.
 • תנאי שימוש אלה חלים על האתר בלבד והם אינם חלים על אתרים אחרים המקושרים לאתר זה. איננו שולטים או מפקחים על האתרים האחרים ואיננו נושאים באחריות לנעשה בהם. הפעילות בהם כפופה לתנאים אחרים המוצעים על ידי בעליהם ואנו ממליצים לעיין בהם היטב ולקבל החלטה מושכלת ביחס לשימוש בהם.
 • בכל עת ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד "צור קשר" באתר, ולדווח על קישור לאתר אחר שלדעתך תכניו פוגעניים או בלתי חוקיים. אנו נבחן את פנייתך, ובהתאם לשיקול דעתנו נחליט אם להותיר את הקישור על כנו או לבטל אותו, אולם לא נישא בכל אחריות בקשר לאתר המקושר או לקישור אליו, בין אם החלטנו להסיר את הקישור ובין אם לא.
 • תוכל לשלם באמצעות האתר עבור השירותים המוצעים בו. הסכום לתשלום יפורסם באתר ויכלול מע"מ כדין. ניתן יהיה לבצע את התשלום באמצעות כרטיס אשראי, בהתאם לתנאים שנציג באתר מעת לעת.
 • ביצוע התשלום ייעשה באמצעות חברת הסליקה והשימוש בפרטיך לצורך ביצוע התשלום יהיה כמפורט במדיניות הפרטיות של האתר. לתשומת הלב, ביצוע עסקת האשראי והשימוש בנתוני כרטיס האשראי ובפרטים הנלווים אליהם יהיה בכפוף לתנאי חברת הסליקה.
 • אם מסיבה כלשהי לא הושלמה פעולת התשלום (לדוגמה, אם התעוררה בעיית תקשורת, או אמצעי התשלום שלך איננו בתוקף), נוכל לפנות אליך במישרין כדי לסייע בהשלמתה.
 • מעת לעת נוכל להציע הטבות באתר, לרבות בדרך של הנחות ופטור מתשלום. ההטבות מיועדות לך בלבד ואין להעביר אותם לאחר או לסחור בהם בכל צורה שהיא.
 • בכל עת ולפי שיקול דעתנו נוכל לשנות או לעדכן את תהליך ביצוע התשלום באתר, לרבות תוכניות התשלום, האמצעים הזמינים לתשלום ואופן סליקתם. בנוסף, בכל עת נוכל להציע שירותים ומוצרים נוספים באמצעות האתר – בין שלנו ובין של אחרים, בחינם או בכפוף לתשלום.

 

פרטיות

 • מדיניות הפרטיות של האתר מתארת את האופן שבו אנו אוספים ומשתמשים במידע אישי במסגרת הפעילות באתר. פרטיותך חשובה לנו ולכן אנו ממליצים לקרוא בעיון את המדיניות הזו. מדיניות הפרטיות העדכנית זמינה לצפייה ולעיון כאן.

 

קניין רוחני

 • כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, טיפים, דיאגרמות, סרטונים, גרפיקות, טבלאות ועוד השייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני.  אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 • מלבד הרשות שניתנה לך במפורש להשתמש באתר, כמפורט בתנאים אלה, אין לעשות באתר ואין להרשות לאחרים לעשות באתר ובכל מרכיב הכלול בו שימוש שלא הותר במפורש.

 

אחריות

 • האתר ובכלל זה כלל המידע והשירותים בו, מוצעים לשימוש כפי שהם ובאופן אחיד לכלל המשתמשים, למעט אפשרויות שהינן בכפוף לתשלום או להרשמה. איננו מתאימים את האתר לצרכיך או לצרכי משתמשים אחרים ולא נישא באחריות לפעילותך באתר וליכולתנו לספק את צרכיך המסוימים.
 • השימוש שלך באתר וחשיפתך למידע באתר נעשים על אחריותך בלבד. איננו נוטלים כל אחריות לפעילות באתר, למידע ולשירותים המוצעים באמצעותו, ובכלל זה איננו מתחייבים לכך שהתוכן הכלול בהם הוא מקיף, נכון ועדכני. במקרים של ספק ובכל מקרה נדרש, מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים לפני קבלת החלטה המבוססת על מידע המפורסם באתר.
 • מעת לעת נוכל לערוך שינויים באתר, לרבות היקף השירותים המוענקים באמצעותו, מראהו ואופיו. אנו רשאים גם להחליט על הפסקה מוחלטת של פעילות האתר, בין באופן זמני ובין ללא מגבלת זמן.

 

שמירה ואחסון נתונים

 • אנו שומרים סוגים שונים של מידע לתקופות שונות, בהתאם למטרות השימוש והאחזקה שבהם, כדי לספק את שירותינו, למטרות הולמות וככל שנדרש בהתאם לדרישות החוק.
 • את פרטי הקשר שלך נשמור כדי להעניק לך את השירותים, לאפשר לנו ליצור קשר איתך, לצורכי בקרה לתיעוד. לתשומת לבך, גם לאחר סיום שימושך באתר אנו נמשיך לשמור עותק של פרטייך האישיים לצרכים משפטיים ולצורך תיעוד.
 • מידע סטטיסטי ואנונימי איננו כפוף לדיני הגנת הפרטיות. אנו רשאים לאסוף, למסור ולשתף מידע מסוג זה ללא מגבלות. יחד עם זאת, אם נשתמש במידע מסוג זה, לא נעשה כל פעולה שביודעין עלולה לחשוף פרטים מזהים שלך.
 • אנו רשאים לשמור מידע לא מזהה ללא מגבלה. בהתאם לנדרש נמחק או נסיר פרטים מזהים ממידע שאיננו זקוקים לו עוד כמידע מזהה.
 • הנך מסכים לאחסון המידע בשרתי האתר לרבות קבצי קורות חיים ומסמכים נלווים ולאפשר לגורמים מקצועיים לערוך עותק מקצועי לטובת משתמשי המערכת.
 • בנוסף, תינתן גישה מסויימת למגייסים ומעסיקים עם חשיפת המידע המינמלי הדרוש לשם מציאת עבודה למועמדים. המשתמש יאשר במערכת האתר את הסטטוס שלו כך שהינו מחפש עבודה והוא מאפשר גישה לעיון לקורות חיים שלו על ידי צדדים שלישיים לצורכי גיוס ומיון.
 • קבצי קורות החיים ישמרו בשרתי החברה למשך 48 חודשים. 

 

הגבלת אחריות

 • החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש ו/או ההסתמכות בהם.
 • יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר.
 • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
 • מטרת האתר היא לאפשר למשתמשים ליצור ולערוך קורות חיים. בתנאים מסוימים ולבקשת המשתמש ואישורו יכול וייעשה עותק מהמסמך וגורם מקצועי יערוך את העותק באופן מקצועי. אולי בעתיד לאפשר לחברות גישה מסוימת לצורך גיוס, ראיון מקצועי ו/או מתן שירותים. בשום פנים לחברה אין שליטה על איכות, דיוק, טיב, אמינות , כנות, שלמות וזמינות המידע במערכת. בפרט לא מבטיחה כל השמה או זימון לראיונות כלשהם או קבלה לעבודה.
 • המשתמש מצהיר כי המידע ו/או התמונה ו/או הפרטים שמסר בעת הרשמתו לאתר הינם נכונים, אמיתיים ומדוייקים. שימוש בפרטים מפוברקים ו/או לא נכונים ו/או פרטים אשר אינם שייכים למשתמש יגרמו לביטול ולהסרת חשבון המשתמש ואת כל התכנים שנשמרו בו מהאתר- זאת ללא כל הנמקה או הודעה מוקדמת.
 • המשתמש מצהיר כי הוא הבעלים הבלעדי של המסמכים אשר עורך ומעלה לאתר. הינו מייצר, מעלה, עורך, משנה ורק מאחסן באתר החברה. על כן, גישה על ידי צדדים שלישיים תיעשה בפיקוחו, באישורו  בלבד ובאחריותו המלאה.
 • המשתמש מאשר את חוקיות המידע תחת הפרופיל שלו לרבות קבצי קורות החיים ואי הפרה של זכויות צד שלישי כמו זכויות יוצרים או זכויות קניין רוחני אחרות.
 • המשתמש פוטר באופן מלא ומפורש את האתר, מנהליו ונותני השירות שלו בכל הנוגע לאי חוקיות המידע ופגיעה בזכויות צד שלישי. 

 

מדיניות ביטול , החזר כספי ואחריות

 • במידה וניתן שירות ייעוץ לרבות עריכה, שדרוג, כתיבה של קורות החיים בעברית או באנגלית ו/או כל שירות אחר, תינתן אפשרות תוך 24 שעות לבטל את העסקה ולקבל את מחצית הסכום ששולם או לקבל סבב תיקונים אחד נוסף, לבחירת המשתמש. כיוון שחלק מהשירות שניתן הוא על ידי גורמי אדם ומושקעות שעות עבודה לא יתאפשר החזר כספי מלא. הכל בהתאם לחוק הגנת הצרכן.
 • בנוגע לאחריות, תהיה אפשרות כאמור בסבב תיקונים אחד תוך 48 שעות מרגע מסירת התוצר הראשוני.  ברגע קבלת המוצר ומתן אישור מהמשתמש ו/או המנוי   לא תהיינה למשתמש טענות לגבי השירות.
 • לגבי המוצרים הדיגיטליים האחרים שבמערכת, אין אפשרות לתת אחריות או החזר כספי לפי חוק הגנת הצרכן לפי מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה 1995 ו/או לפי ייצור שנוצר במיוחד ללקוח. כמו כן יהיו דוגמאות כיצד ייראה המוצר הסופי כך שהמשתמש מאשר את טיב המוצר טרם התשלום.  
 • לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP  של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.

 

סיום התקשרות

 • ככל שהחברה תחשוד בפעילות חשודה עוינות, לא חוקית שלא לפי תקנון זה כלפי האתר או משתמשיה תהיה לה את האפשרות הבלעדית למחוק ו/או להקפיא חשבון ולהגביל מאותו משתמש להיכנס ולהשתמש בשירותי האתר. ככל שהמידע לא יהיה פוגעני או מפר דינים יישמר במשך 7 ימים ויישלח למייל עמו המשתמש נרשם לשירות. בתום 7 הימים יימחק המידע משרתי החברה.
 •  למשתמש תינתן האפשרות להסיר את המשתמש שלו מהאתר באמצעות כפתורי הממשק המתאימים באתר. בעת אישור הפעולה תינתן למשתמש האפשרות לקבל את המידע שלו בכמה דרכים חלופיות לבחירתו על ידי אפשרויות המערכת.

 

כללי

 • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
 • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
 • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
 • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה  גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
 • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
 • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תוכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי נסיוני מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
 • סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 200 ש"ח.
 • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
 • יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
 • הפסקת מנויים תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.

 

יצירת קשר

במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה ו/או בכל נושא אחר, צוות האתר ישמח לעמוד לרשותכם. צוות האתר יעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.

כמו כן, תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה בכתב למייל info@itworx.co.il tu דרך העמוד "צור קשר".     

דילוג לתוכן